Dit is het privacybeleid van Dak & Gevelspecialist. Je vindt hieronder onze werkwijze om jouw privacy te waarborgen en tevens gegevens zo efficient en veilig mogelijk te gebruiken. Voor vragen die hier niet te vinden zijn, neem contact met ons op.

1. Algemeen

1.1 Dak & Gevelspecialist B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet volgens de AVG wetgeving stelt.

1.2. Door het gebruik van deze site en de diensten van Dak & Gevelspecialist B.V., stem je in met de verzameling, het gebruik en het doorgeven van informatie over jou. Dit in overeenstemming met ons privacy beleid.

1.3 Voor en bepaald gedeelte heb je zelf de keuze hoe je gegevens worden bewaard en opgeslagen. Lees dit privacy beleid goed door om te bepalen waar dit voor geldt.

2. Verzameling van de gegevens

2.1. We verzamelen en verwerken de volgende persoonlijke informatie (data die uniek wordt geïdentificeerd met jou):

2.1.1.Voor bepaalde informatie is het noodzakelijk dat je geregistreerd bent op de website, ook wanneer je van andere diensten gebruik wil maken. Hieronder vallen je naam, adres en bepaalde informatie over je aanvraag;

2.1.2 Je email adres en een wachtwoord;

2.1.3 Een 06 nummer;

2.1.4 Een verslag van elke correspondentie tussen jou en ons;

2.1.5 Een verslag van de geboekte reizen die je hebt gedaan;

2.1.6 De antwoorden op vragenlijsten die je hebt gegeven en die we gebruiken voor onderzoeksmogelijkheden;

2.1.7 Details van financiële gegevens en transacties. Waarbij ook de transacties die op de site en daarbuiten zijn gedaan. Dit kan informatie bevatten over je creditcard, pinpas of rekeningnummer. Alsook details met betrekking tot reizen die je geboekt hebt of aangeboden hebt doorheen de site;

2.1.8 Details van wanneer je de website hebt bezocht en wat je precies hebt bezocht;

2.1.9 Informatie die we nodig hebben voor wanneer je een probleem meldt met de website.

2.2 We verzamelen de informatie alleen wanneer jij ervoor kiest om dit aan ons door te geven. Het is niet verplicht om persoonlijke informatie aan ons door te geven, maar mogelijk wordt je hiermee beperkt in de diensten die wij aanbieden.

2.3 Bepaalde informatie wordt ook verzameld zonder dat je er expliciet toestemming voor geeft, dit wordt gedaan door het gebruik van verschillende technologieën. Hieronder vallen bijvoorbeeld Internet Protocol (IP) adressen en anonieme gebruikersdata voor statistische analyse. Met deze methoden kunnen we geen persoonlijke informatie verzamelen en opslaan.

2.4 Bepaalde (herleidbare) persoonlijke gegevens worden verzameld mét jouw expliciete toestemming. Hieronder vallen bijv. bepaalde cookies en gebruikersanalyses die op de gebruiker specifiek te herkennen zijn. Meer hierover vind je terug in sectie 5. Cookiebeleid.

2.5 Een IP adres is een nummer dat is toegekend aan je computer door jouw internetprovider. Dit IP adres zorgt ervoor dat je op het internet kan surfen. Het gaat om niet persoonlijk identificeerbare informatie, omdat in de meeste gevallen een IP adres alleen maar getraceerd kan worden naar de provider of het bedrijf dat jouw internettoegang voorziet, bijvoorbeeld je werk.

2.6 We gebruiken jouw IP adres wanneer er problemen zijn met onze server, of om aan te geven wat de snelste manier is om een connectie met onze website te vinden. Alsook om onze website aan te passen en te verbeteren.

3. Doeleinden en gebruik van de persoonsgegevens

3.1 We gebruiken persoonsgegevens en informatie om:

3.1.1 ervoor te zorgen dat de inhoud van de website duidelijk wordt gepresenteerd op jouw computer. En om de website aan te passen aan jouw persoonlijke voorkeuren;

3.1.2 te assisteren in het maken van algemene verbeteringen op de website;

3.1.3 het uitvoeren en beheren van enige verplichtingen die voortkomen uit de tussen jou en ons gesloten overeenkomst;

3.1.4 het toe te laten dat je kunt deelnemen in bepaalde aspecten van de website en andere diensten;

3.1.5 om contact met je op te kunnen nemen en je op de hoogte te brengen over eventuele veranderingen op de website of over de diensten die we aanbieden; (Enkel wanneer je ons hiervoor specifiek toestemming hebt gegeven)

3.1.6 om de betalingen te kunnen innen;

3.1.7 om te analyseren hoe bezoekers gebruik maken van de website en voor interne marketing en onderzoeksmogelijkheden.

3.2 We zullen jouw informatie niet verkopen aan derden, noch zullen we het gebruiken voor marketing via derden.

4. Delen van persoonsgegevens

4.1 Wanneer we jouw kosten aanrekenen of geld innen van jou, in relatie tot elke dienst op onze website zal er creditcard informatie of informatie met betrekking tot je betaalpas verzameld worden via onze betalingsprocessor (PSP).

4.2 Om ervoor te zorgen dat betalingen worden verwerkt is het noodzakelijk dat je bepaalde details doorgeeft aan de processor. We zullen je laten weten welke gegevens dat zijn wanneer we deze aan het verzamelen zijn.

4.3 We geven geen informatie die jij aan ons hebt gegeven door aan derden. Hierop zijn echter enkele uitzonderingen, namelijk:

4.3.1 Als een deel van ons boekingsproces en om ervoor te zorgen dat onze diensten goed kunnen werken;

4.3.2 Wanneer het onze wettelijke verplichting is om bepaalde informatie over jou vrij te geven; (Bijvoorbeeld wanneer dit door de rechtbank is opgelegd)

4.3.3 Wanneer dit overeenkomt met de voorwaarden in onze algemene voorwaarden;

4.3.4 We kunnen informatie delen met onze internationale partner-websites wanneer je een reis geplaatst hebt met het gebruik van onze partner-websites of wanneer je gebruik hebt gemaakt van de website om contact te maken met een derde;

4.3.5 we kunnen persoonlijke informatie doorsturen naar derde wanneer dit een onderdeel is van een verkoop. Of wanneer er een deel of het gehele bedrijf wordt overgenomen tijdens een reorganisatie. Maar we zullen dan zeker stappen ondernemen zodat je privacy rechten blijven gelden;

4.3.6 om de rechten, eigendommen en veiligheid van Dak & Gevelspecialist, de gebruikers en alle derde te beschermen. Dit houdt ook de uitwisseling van data met andere bedrijven en organisaties in om zo fraude te beperken.

4.4 Anders dan hierboven beschreven zullen we geen persoonlijke informatie vrijgeven, tenzij jij hiertoe toestemming hebt gegeven.

5. Cookiebeleid

5.1 Een cookie is een deel van de data die lokaal wordt opgeslagen op je computer. Deze data bevat informatie over jouw activiteiten op het internet. De informatie in een cookie bevat geen enkele persoonlijke informatie die je hebt ingegeven op onze website.

5.2 wanneer je jouw internetbrowser afsluit stopt ook onze toegang via cookies. Je hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te wijzen. Meeste browsers accepteren deze automatisch maar je kunt dit zelf  in je browser aanpassen. Het is geheel aan jou om dit in te stellen. Voor meer informatie hoe dit te doen: www.browserchecker.nl

5.3 Wij zijn verplicht om je ervan op te hoogte te stellen dat we cookies gebruiken en je een mogelijkheid te bieden om deze te accepteren of te weigeren, vóórdat we gebruik maken van cookies. Voor alle informatie over onze cookie-toepassingen en hoe je dit aanpast, bekijk ons cookiebeleid.

6. Toegang tot en verbetering van persoonlijke informatie

6.1 We zullen alle verantwoordelijke stappen nemen die in overeenstemming zijn met onze wettelijke verplichtingen om de persoonlijke informatie die je aan ons doorgeeft via de website bij te werken of aan te passen.

6.2 De Nederlandse wetgeving geeft je het recht om de informatie die we over jou hebben in te zien. Je recht kan worden afgedwongen in overeenstemming met de wetgeving. Voor elke aanvraag wordt er een bedrag van 10 euro gevraagd, dit om tegemoet te komen in onze kosten om de informatie over jou op te zoeken. Indien je dit wenst, neem dan contact met ons op via de contactpagina.

6.3 Bepaalde gegevens worden gedeeld met 3de partijen, zoals Google (analytics) en andere organisaties die verantwoordelijk zijn voor data-opslag binnen Europa, of hierbuiten, maar geldend aan de Europese Wetgeving. Dak & Gevelspecialist B.V. en betrokken partijen hebben verwerkersovereenkomsten gesloten met deze partijen, maar zijn niet te machte om te controleren of deze 3e partijen data delen met anderen.

6.3.1 De Europese Wetgeving geeft het recht om gegevens van organisaties in te zien, wanneer hier specifiek om gevraagd wordt. In het geval een 3e partij hierom gevraagd worden, is Dak & Gevelspecialist B.V. niet verantwoordelijk voor het delen van de persoonsgegevens, maar doet wel haar uiterste best om dit met de klant te delen.

6.4 We nemen alle gepaste stappen om jouw persoonlijke informatie te beschermen, vanaf het moment dat je jouw informatie via je computer naar onze website stuurt. We zullen ons best doen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegang. We gebruiken top technologie en encryptie software om de data te beschermen en we passen strikte veiligheidsstandaarden toe om onbevoegde toegang te vermijden.

6.5 Waar je wachtwoorden, gebruikersnamen of andere speciale toegangsmogelijkheden op onze website gebruikt, ben je zelf ook verantwoordelijk om deze veilig te bewaren en ervoor te zorgen dat er geen misbruik van kan worden gemaakt.

7. Info via andere websites

7.1 Deze website bevat links en verwijzingen naar andere websites. Wees ervan bewust dat dit privacy beleid niet geldt op de andere websites.

7.2 We zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid en toepassing daarvan op andere websites die niet door ons beheerd worden. Zelfs niet wanneer je ze via ons bezoekt. We raden je aan dat je het privacy beleid van elke website die je bezoek nakijkt en contact met de eigenaar op operator opneemt wanneer je vragen hebt.

7.3 Wanneer je op de website van Dak & Gevelspecialist B.V. bent gekomen via een derde, zijn wij niet verantwoordelijk voor het privacy beleid en uitvoering daarvan van de eigenaar en operator van die derde. Bovendien raden we je aan om het privacy beleid van de website van die derde te lezen. Heb je dan nog vragen, neem dan contact op met de eigenaar van de desbetreffende website.

8. Doorgeven van jouw informatie buiten Europa

8.1 Als deel van onze service aan jou, kan de informatie die je met ons deelt doorgegeven worden en opgeslagen worden in landen buiten de Europese Unie (EU). Dit kan gebeuren wanneer een van de gebruikte servers zich bevinden in een land buiten de EU. Of wanneer een van onze diensten is gelokaliseerd in een land buiten de EU. Wanneer we jouw data zenden naar landen buiten de EU die niet hetzelfde privacy beleid hebben zullen wij ervoor zorgen dat jouw privacy blijft beschermd in termen van dit privacy beleid.

8.2 Wanneer je gebruik maakt van de website buiten de EU kan jouw informatie buiten de EU worden verzonden om er zo voor te zorgen dan je toegang krijgt tot de juiste diensten.

8.3 Doordat je ons jouw persoonlijke informatie geeft, ga je akkoord met het verzenden, verzamelen of verwerken van jouw informatie buiten de EU, in de gevallen zoals hierboven beschreven staat.

9. Contact, Inzage, correctie en recht van verzet

9.1 Indien je een relatie met Dak & Gevelspecialist hebt, heb  je na schriftelijk of telefonisch verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Hierbij volgen wij een procedure, om de echtheid van de aanvragen van de persoonsgegevens te waarborgen.

9.2 Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk of telefonisch verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Je behoudt het recht om binnen 30 dagen  een schriftelijke of telefonische reactie te ontvangen, in overeenstemming met de AVG wetgeving. Verder heb je het recht om je gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens kan krijgen en gebruiken.

9.3 De gegeven toestemming voor cookies kun je zelf aanpassen, zoals te lezen is in ons cookiebeleid. Daarnaast kun je ons schriftelijk (per post per e-mail) op de hoogte stellen wanneer je niet wilt worden benaderd met informatie over onze diensten door dit te melden bij:

Dak & Gevelspecialist B.V.
t.a.v. Support & Administratie
Gasthuisvelden 11 (4.12)
4811VX Breda

Of mail naar info@dakengevelspecialist.nl

Indien je het niet eens bent over hoe wij persoonsgegevens verwerken en je heeft reeds hierover contact opgenomen met een contactpersoon van Dak & Gevelspecialist, dan heeft je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

10. Verwittiging van veranderingen in ons privacybeleid

We zullen de details van elke verandering in ons privacy beleid plaatsen op de website. Zodat jij altijd bewust bent van de informatie die we verzamelen, hoe en wanneer we deze gebruiken en of we deze delen met derde.

Dak & Gevelspecialist B.V. behoudt altijd het recht om deze privacy statement aan te passen.

 

Deze privacy statement is het laatst gewijzigd op 14-01-2021 & betreft versie 1.0

MartijnPrivacy Beleid